Geschiedenis

Cursuscentrum Banderthof

Het pand waarin het cursuscentrum de Banderthof is gevestigd, was oorspronkelijk een boerderij die anno 1921 door de familie Wienen werd gebouwd en tot 1965 als boerderij werd gebruikt. Daarna werden huis en bijhorende stallen eigendom van de gemeente Echt-Susteren. Het gebouw diende toen als douche- en kleedruimte voor de plaatselijke voetbalclubs. Ook hield het E.V.V. huisorkest zijn repetities op de bovenverdieping.

Vanaf 1975 werd in de achterbouw begonnen met het geven van creatieve cursussen. Een grote verbouwing in 1989 – nadat de voetbalclubs een eigen accommodatie hadden gekregen – maakte het gebouw tot een geschikte ruimte voor diverse cursussen, die vanaf toen door steeds meer mensen werden bezocht. In datzelfde jaar werd het gebouw van de gemeente in eigendom overgenomen en ondergebracht bij de stichting Banderthof.

Deze stichting verhuurt het gebouw aan de Stichting Kreaktiviteiten. In 1990 volgde nog de bouw van een serre als schakel tussen de voor- en achterbouw. De door velen geroemde sfeer die het gebouw ademt, werkt inspirerend op de docenten en cursisten.